Projectleider | Kwartiermaker

 
Als projectleider en kwartiermaker ben ik er om 'voor de troepen uit te lopen en het kamp veilig te stellen'. Dit houdt in dat ik als eerste ga verkennen welke werkzaamheden er gedaan moeten worden, hiervoor de juiste professionals aan mij verbind, plannen maak en er voor zorg dat het project met een goed eindresultaat wordt afgerond. Ik heb veel ervaring in het opzetten en renoveren van locaties, maar ook in het fuseren van bedrijven en aansturen van grote interne projecten.

Felix Meritis

Opdrachtgever Amerborgh N.V. en Amerpodia. (2015 - 2020) 
Felix Meritis is een cultuurhuis (een huis voor de nieuwsgierige geest) op de Keizersgracht in Amsterdam.

 • Kwartiermaken voor Amerborgh N.V. na aankoop van pand Felix Meritis van de Gemeente Amsterdam
 • Verantwoordelijk voor tijdelijke openstelling 'Felix in de steigers'
 • Begeleiden van verbouwing van Felix Meritis
 • Verantwoordelijk voor inhuizing en opstart van Felix Meritis nadat de verbouwing is afgerond

Het HEM

Opdrachtgever Amerborgh N.V.  (2017-2019) 
Het HEM is het huis voor eigentijdse cultuur, gevestigd in een voormalige kogelfabriek op het Hembrugterrein in Zaandam. 

 • Kwartiermaken voor Amerborgh N.V. na aankoop van het pand de Kogelfabriek van het Rijksvastgoed bedrijf
 • Vergunning trajecten met de gemeente Zaandam
 • Begeleiding van verbouwing, sloopwerkzaamheden en asbestsanering 
 • Planvorming voor de tijdelijke openstelling

Rode Hoed

Opdrachtgever Amerpodia B.V.  (2017-2019) 
De Rode Hoed is een cultuurhuis met zakelijke verhuur op de Keizersgracht in Amsterdam. 

 • Begeleiding van verbouwing van de 7 zalen 
 • Begeleiding van verbouwing entree
 • Afstemming interieur wensen van gebruiker en eigenaar met interieurarchitect 

Amerpodia

Opdrachtgever Amerborgh N.V. en Amerpodia B.V.  (2015-2019) 
Amerpodia is een collectief van vier cultuurhuizen (Felix Meritis, Rode Hoed, Compagnietheater, De Nieuwe Liefde) in het hart van Amsterdam, met ieder een eigen identiteit en een gezamenlijke backoffice.

 • Hoofd Bedrijfsvoering en Productie
 • Opzetten afdeling productie en planning
 • Fusie van de 4 afzonderlijke cultuurhuizen tot een gezamenlijk Amerpodia
 • Samenvoegen en doorontwikkelen van bedrijfsprocessen 
 • Keuze en doorontwikkelen van een nieuw planningssysteem (Yesplan) en software (AFAS online)

Soldaat van Oranje

Opdrachtgever Amerborgh N.V. en Theaterhangaar B.V. (2010 - 2011)
Theaterhangaar, het theater van Soldaat van Oranje, op vliegbasis Valkenburg in Katwijk. 
Opstart musical Soldaat van Oranje.

 • Opstart van de theaterfoyer
 • Afstemming met andere gebruikers van vliegbasis Valkenburg
 • Aansturing theatermedewerkers
 • Première van Soldaat van Oranje